Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Uusi yliopistollinen uraohjauksen erikoistumiskoulutus käynnistyy syksyllä 2018 Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistojen yhteistyönä!

  • Työskenteletkö monimuotoisten työllistyvyyden, työurien muutosten, koulutus- ja työelämän siirtymien, urasuunnittelun ja osaamisen kehittämisen, työhyvinvoinnin tai työyhteisöjen kehittämisen  kysymysten parissa?
    • Kaipaatko lisää tutkimuksellista jäsennystä yksilöllisistä uraprosesseista ja  uusia näkökulmia asiakastyön menetelmiin sekä ymmärrystä ohjaustilanteista ja -vuorovaikutusosaamisesta?
    • Haluatko kirkastaa oman työsi ydinsisältöjä ja tietoisesti kehittää omaa asiantuntijuuttasi uraohjauksen kentällä?

Lue lisää koulutuksen sisällöistä.

Koulutus on monialainen ja siihen voivat hakeutua soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, joilla on uraohjauksen työkokemusta tai jotka työskentelevät uraohjauksen tehtävissä. Ensimmäinen haku koulutukseen tapahtui keväällä 2018. Näillä sivuilla tiedotetaan tulevista koulutuksista. Lue lisää koulutukseen hakemisesta.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten osaamista sekä asiantuntijuutta. Opiskelu uraohjauksen erikoistumiskoulutuksessa toteutuu työelämäläheisesti, ajankohtaista tutkimustietoa ja teoriaa soveltaen lähitapaamisissa ja verkossa. Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Joensuussa toteutettavat alueelliset ryhmät edistävät vertaisoppimista. Kehittämishankkeessa voi suuntautua työyhteisön tai oman osaamisen kannalta keskeisiin uraohjauksen kysymyksiin. Lue lisää nykyisten opintojen aikataulusta ja toteutuksesta.

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistot

Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistojen yhteistyössä toteuttama uraohjausosaamista vahvistava erityisasiantuntijakoulutus