Siirry sisältöön

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op.

  • Työskenteletkö monimuotoisten työllistyvyyden, työurien muutosten, koulutus- ja työelämän siirtymien, urasuunnittelun ja osaamisen kehittämisen, työhyvinvoinnin tai työyhteisöjen kehittämisen  kysymysten parissa?
  • Kaipaatko lisää tutkimuksellista jäsennystä yksilöllisistä uraprosesseista ja  uusia näkökulmia asiakastyön menetelmiin sekä ymmärrystä ohjaustilanteista ja -vuorovaikutusosaamisesta?
  • Haluatko kirkastaa oman työsi ydinsisältöjä ja tietoisesti kehittää omaa asiantuntijuuttasi uraohjauksen kentällä?

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus on monialainen ja siihen voivat hakeutua soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, joilla on uraohjauksen, ohjauksen työkokemusta tai jotka työskentelevät uraohjauksen tehtävissä. Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten osaamista sekä asiantuntijuutta. Opiskelu uraohjauksen erikoistumiskoulutuksessa toteutuu työelämäläheisesti, ajankohtaista tutkimustietoa ja teoriaa soveltaen kaikille yhteisissä lähitapaamisissa sekä verkossa, itsenäisenä ja vertaisopiskeluna. Kehittämishankkeessa suuntaudutaan työyhteisön tai oman osaamisen kannalta keskeisiin uraohjauksen kysymyksiin.

Kevään 2021 koulutushaku on päättynyt ja koulutus käynnistyy 26.3. Ilmoitamme seuraavasta hausta tällä sivustolla!

Koulutuksen sisältö ja laajuus

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus (30 op) koostuu seuraavista opintojaksoista:

Uraohjauksen perusta (10 op)

  • Uraohjaus yhteiskunnan ja työelämän muutoksissa (5 op)
  • Uraprosessit ja niiden tukeminen (5 op)

Uraohjauksen asiakastyö 10 op

  • Vuorovaikutusosaaminen asiakastyössä (5 op)
  • Asiakastyön ohjausmenetelmät (5 op)

Uraohjauksen kehittävä työote 10 op

  • Kehittämishanke (7 op)
  • Uraohjaajaksi kasvaminen (3 op)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan, toteutus- ja aikataulukuvaukseen ja kouluttajiin. Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen ja Turun yliopistot

Twitter @UEFohjaus