Uraohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op.

  • Työskenteletkö monimuotoisten työllistyvyyden, työurien muutosten, koulutus- ja työelämän siirtymien, urasuunnittelun ja osaamisen kehittämisen, työhyvinvoinnin tai työyhteisöjen kehittämisen  kysymysten parissa?
  • Kaipaatko lisää tutkimuksellista jäsennystä yksilöllisistä uraprosesseista ja  uusia näkökulmia asiakastyön menetelmiin sekä ymmärrystä ohjaustilanteista ja -vuorovaikutusosaamisesta?
  • Haluatko kirkastaa oman työsi ydinsisältöjä ja tietoisesti kehittää omaa asiantuntijuuttasi uraohjauksen kentällä?

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus on monialainen ja siihen voivat hakeutua soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, joilla on uraohjauksen työkokemusta tai jotka työskentelevät uraohjauksen tehtävissä. Seuraava koulutushaku avautuu 1.2.2021 klo 9:00, jolloin hakulinkki hae opiskelemaan välilehdellä aktivoituu. Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaaan, toteutus- ja aikataulukuvaukseen sekä kouluttajiimme!

Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten osaamista sekä asiantuntijuutta. Opiskelu uraohjauksen erikoistumiskoulutuksessa toteutuu työelämäläheisesti, ajankohtaista tutkimustietoa ja teoriaa soveltaen kaikille yhteisissä lähitapaamisissa sekä verkossa, itsenäisenä ja vertaisopiskeluna. Kehittämishankkeessa suuntaudutaan työyhteisön tai oman osaamisen kannalta keskeisiin uraohjauksen kysymyksiin.

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen ja Turun yliopistot