Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen nettisivusto on  päivityksessä ajalla 28. – 31.10. 2019. Koulutushaku avautuu marraskuussa ja uusi koulutus käynnistyy helmikuun 2020 alussa. Pysy kuulolla!

  • Työskenteletkö monimuotoisten työllistyvyyden, työurien muutosten, koulutus- ja työelämän siirtymien, urasuunnittelun ja osaamisen kehittämisen, työhyvinvoinnin tai työyhteisöjen kehittämisen  kysymysten parissa?
  • Kaipaatko lisää tutkimuksellista jäsennystä yksilöllisistä uraprosesseista ja  uusia näkökulmia asiakastyön menetelmiin sekä ymmärrystä ohjaustilanteista ja -vuorovaikutusosaamisesta?
  • Haluatko kirkastaa oman työsi ydinsisältöjä ja tietoisesti kehittää omaa asiantuntijuuttasi uraohjauksen kentällä?

Ensimmäinen Uraohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op. käynnistyi syyskuussa 2018. Lue lisää meneillään olevan koulutuksen sisällöistä. Koulutus on monialainen ja siihen voivat hakeutua soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, joilla on uraohjauksen työkokemusta tai jotka työskentelevät uraohjauksen tehtävissä. Lue lisää koulutukseen hakemisesta.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten osaamista sekä asiantuntijuutta. Opiskelu uraohjauksen erikoistumiskoulutuksessa toteutuu työelämäläheisesti, ajankohtaista tutkimustietoa ja teoriaa soveltaen lähitapaamisissa ja verkossa. Koulutuksessa alueelliset ryhmät (Helsinki, Tampere, Turku ja Joensuu) edistävät vertaisoppimista. Kehittämishankkeessa voi suuntautua työyhteisön tai oman osaamisen kannalta keskeisiin uraohjauksen kysymyksiin.

Meneillään olevan koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistot

Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistojen yhteistyössä toteuttama uraohjausosaamista vahvistava erityisasiantuntijakoulutus