Hae opiskelemaan

Itä-Suomen,  Tampereen ja Turun yliopistot järjestävät Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaisen uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen 30 op monimuoto-opintoina. Koulutuksen hinta on 1800 €  (60 € per opintopiste).

Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutus on monialainen ja tarkoitettu ensisijaisesti soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka toimivat uraohjaustehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Koulutuksen seuraava haku avautuu marraskuussa 2019 ja uusi koulutus käynnistyy helmikuun 2020 alussa. Nettisivusto on päivityksessä ajalla: 28. – 31.10. 2019, jonka jälkeen sieltä on löydettävissä käynnistyvän koulutuksen tarkemmat ajankohdat ja sisällöt. Lisätietoja saa myös sähköpostitse osoitteesta uraohjauserko@uef.fi.

Koulutukseen hakijoilta edellytetään ylempi tai alempi korkeakoulututkinto soveltuvalta koulutusalalta sekä ohjausalan työkokemusta.

Koulutuksen sisältö ja laajuus

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus (30 op) koostuu seuraavista moduuleista ja opintojaksoista:

Uraohjauksen perusta (10 op)

  1. Uraohjaus yhteiskunnan ja työelämän muutoksissa (5 op)
  2. Uraprosessit ja niiden tukeminen (5 op)

Uraohjauksen asiakastyö 10 op

  1. Vuorovaikutusosaaminen asiakastyössä (5 op)
  2. Asiakastyön ohjausmenetelmät (5 op)

Uraohjauksen kehittävä työote 10 op

  1. Kehittämishanke (10 op)

Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistojen yhteistyössä toteuttama uraohjausosaamista vahvistava erityisasiantuntijakoulutus