Hae opiskelemaan

Itä-Suomen ja Turun yliopistot järjestävät Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaisen uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen 30 op monimuoto-opintoina. Koulutuksen hinta on 1800 €  (60 € per opintopiste).

Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutus on monialainen ja tarkoitettu ensisijaisesti soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka toimivat uraohjaustehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Hakijoilta edellytetään ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta koulutusalalta sekä ohjausalan työkokemusta.

Koulutuksen sähköinen hakulomake on avoinna 21.11.2019 klo 7:00 – 20.12. klo 15:00. Koulutukseen valinta perustuu kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden ilmoittautumisjärjestykseen. Hakemuksen liitteet toimitetaan hakemuksen liitetiedostona tai sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen paivi.rosenius@uef.fi 22.12. 2019 klo 15.00 mennessä. Valinnan tulos ilmoitetaan 31.12.2019 sähköpostitse kaikille koulutukseen ilmoittautuneille. Uusi koulutus käynnistyy pe 31.1.2020. Tutustu koulutuksen tarkempiin ajankohtiin ja toteutukseen. Lisätietoja saa myös sähköpostitse osoitteesta uraohjauserko@uef.fi.

Koulutuksen sisältö ja laajuus

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus (30 op) koostuu seuraavista opintojaksoista:

Uraohjauksen perusta (10 op)

  1. Uraohjaus yhteiskunnan ja työelämän muutoksissa (5 op)
  2. Uraprosessit ja niiden tukeminen (5 op)

Uraohjauksen asiakastyö 10 op

  1. Vuorovaikutusosaaminen asiakastyössä (5 op)
  2. Asiakastyön ohjausmenetelmät (5 op)

Uraohjauksen kehittävä työote 10 op

  1. Kehittämishanke (7 op)
  2. Jatkuva arviointi (3 op)