Opintojen toteutusaikataulu

Koulutus kestää noin yhden kalenterivuoden ja se toteutetaan monimuoto- ja verkko-opetuksena, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa, ajassa ja paikassa joustavasti.

Koulutus koostuu suurryhmän ja pienryhmien lähitapaamisista verkossa, aloitus- ja päättötapaamisista Helsingissä sekä itsenäisestä perehtymisestä kirjallisuuteen ja digitaalisiin materiaaleihin. Opintojen aikana työstetään oman osaamisen tai työyhteisön kehittämiseen kohdentuva kehittämishanke, joka käynnistyy heti opintojen aloitusvaiheessa. Kehittämishankeprosessia tuetaan henkilökohtaisella ja vertaisryhmäohjauksella. Kehittämishankkeeseen ja koko koulutuskokonaisuuteen liittyvä refleksiivinen loppukeskustelu toteutetaan koulutuksen päätösvaiheessa.

Koulutusaikataulu 2022-2023

Opintojakso ja kouluttajat
Pienryhmätapaamiset
Suurryhmätapaamiset  
Aloitusseminaari 

Seminaarissa läsnä koulutuksen päättävät ja  aloittavat opiskelijat sekä asiantuntijavierailijat

  pe 25.3. klo 10  16 

  • Helsinki (hybridi)
Uraohjaus yhteiskunnan ja työelämän muutoksissa 5 op
Toni Kosonen
4/2022: pienryhmä 2h (itsenäinen), jonka jälkeen suurryhmä 29.4. kl1416 kouluttajan kanssa. Tapaamiset Zoom:ssa
la 26.3klo 9  15 

  • Helsinki (hybridi)
Uraprosessit ja niiden tukeminen 5 op
 Leena Penttinen
pe 10.6. klo 9 – 16 

la 11.6. klo 9 – 15  

  • Zoom
Vuorovaikutusosaaminen asiakastyössä 5 op
 Sanna Vehviläinen
8/2022: pienryhmä 2h (itsenäinen), jonka jälkeen suurryhmä 2.9. klo 14-16 kouluttajan kanssa. Tapaamiset Zoom:ssa
pe 14.10. klo 9 – 16 

la 15.10. klo 9 – 15 

  • Zoom
Asiakastyön ohjausmenetelmät 5op 

Kirsti Haihu, Päivi Rosenius ja vieraileva asiantuntija

  to 1.12. klo 15 – 18

pe 2.12. klo 12  18 

la 3.12. klo 9  15 

  • Zoom
Kehittämishanke 7 op 
Uraohjaajaksi kasvaminen 3 op
Kirsti Haihu, Päivi Rosenius ja Ulla Nuutinen
Pienryhmätapaamiset ohjaajan kanssa: 4/2022 – 2/2023 yhteensä 5 x 3h. Tapaamiset Zoom:ssa
Päättöseminaari 

Seminaarissa läsnä koulutuksen päättävät ja  aloittavat opiskelijat sekä asiantuntijavierailijat

  pe 24.3.2023 klo 10 -14

  • Helsinki (hybridi)

Lisäinfo ja kysymykset:  uraohjauserko@uef.fi

Itä-Suomen ja Turun yliopistojen yhteistyössä toteuttama uraohjausosaamista vahvistava erityisasiantuntijakoulutus