Opintojen aikataulu ja toteutus

Koulutus kestää noin yhden kalenterivuoden ja se toteutetaan monimuoto-opetuksena, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa.

Koulutus koostuu lähi- ja verkkotyöskentelystä sekä itsenäisestä perehtymisestä kirjallisuuteen ja digitaalisiin materiaaleihin. Opintojen aikana työstetään oman osaamisen tai työyhteisön kehittämiseen kohdentuva kehittämishanke, joka käynnistyy heti opintojen aloitusvaiheessa. Kehittämishankeprosessia tuetaan henkilökohtaisella ja vertaisryhmäohjauksella. Kehittämishankkeeseen ja koko koulutuskokonaisuuteen liittyvä refleksiivinen loppukeskustelu toteutetaan koulutuksen päätösvaiheessa.

Alla koulutuksen tarkempi aikataulu:

Lähitapaamiset Sisältö Paikka
pe 31.01.– la 01.02.2020 Alkuseminaari ja

Uraohjaus yhteiskunnan ja työelämän muutoksissa

Helsinki
pe 08. – la 09.05.2020 Uraprosessit ja niiden tukeminen Helsinki
pe 21. – la 22.08.2020 Vuorovaikutusosaaminen asiakastyössä Tampere
pe 20. – la 21.11.2020 Asiakastyön ohjausmenetelmät Helsinki
pe 26.03.2021 Loppuseminaari Helsinki
Virtuaaliset pienryhmätapaamiset

(kesto 3-4 tuntia)

Sisältö Paikka
ajalla: helmi-huhtikuu 2020 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja ajankohtaiset Verkko (Zoom tms)
ajalla: touko-elokuu 2020 Kehittämishanke ja ajankohtaiset Verkko (Zoom tms)
ajalla: loka-joulukuu 2020 Kehittämishanke ja ajankohtaiset Verkko (Zoom tms)
ajalla: tammi-maaliskuu 2021 Kehittämishanke ja ajankohtaiset Verkko (Zoom tms)

Kysy lisätietoja koulutuksesta ja toteutuksesta sähköpostitse uraohjauserko@uef.fi