Opintojen aikataulu ja toteutus

Koulutus kestää noin yhden kalenterivuoden ja se toteutetaan monimuoto-opetuksena, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Ensimmäinen koulutus käynnistyy syys-lokakuussa 2018 ja kestää syyskuuhun 2019.

Koulutus koostuu yhteensä 18 lähipäivästä, verkkotyöskentelystä sekä itsenäisestä perehtymisestä kirjallisuuteen ja digitaalisiin materiaaleihin. Opintojen aikana työstetään oman osaamisen tai työyhteisön kehittämiseen tehtävä kehittämishanke, joka käynnistyy heti opintojen aloitusvaiheessa. Kehittämishankeprosessia tuetaan henkilökohtaisella ohjauksella. Kehittämishankkeeseen ja koko opintokonaisuuteen liittyvä loppuhaastattelu toteutetaan koulutuksen päätösvaiheessa syksyllä 2019.

Lähiopetus toteutetaan Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Joensuussa alueellisissa ryhmissä. Hakulomakkeessa ilmoitetaan hakijan ensisijainen opiskelupaikkakunta, minkä perusteella muodostetaan alueelliset opiskeluryhmät.

Lähiopetuksen aikataulu:
2018
Syyskuu 28.-29.9
Lokakuu/Marraskuu 31.10.-3.11.
Joulukuu 14.-15.12.
2019
Tammikuu 2 päivän lähijakso erikseen sovittavana ajankohtana
Maaliskuu 22.-23.3.
Huhtikuu 2 päivän lähijakso erikseen sovittavana ajankohtana
Toukokuu 24.-25.5.
Syyskuu 2 päivän lähijakso erikseen sovittavana ajankohtana

Kysy lisätietoja koulutuksesta ja toteutuksesta sähköpostitse uraohjauserko@uef.fi

Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistojen yhteistyössä toteuttama uraohjausosaamista vahvistava erityisasiantuntijakoulutus