Opintojen aikataulu ja toteutus

Koulutus kestää noin yhden kalenterivuoden ja se toteutetaan monimuoto-opetuksena, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Seuraava koulutushaku käynnistyy syksyllä 2019.

Koulutus koostuu verkkotyöskentelystä sekä itsenäisestä perehtymisestä kirjallisuuteen ja digitaalisiin materiaaleihin. Opintojen aikana työstetään oman osaamisen tai työyhteisön kehittämiseen tehtävä kehittämishanke, joka käynnistyy heti opintojen aloitusvaiheessa. Kehittämishankeprosessia tuetaan henkilökohtaisella ohjauksella. Kehittämishankkeeseen ja koko opintokonaisuuteen liittyvä loppuhaastattelu toteutetaan koulutuksen päätösvaiheessa loppuvuodesta 2020.

Koulutuksen tarkempi aikataulu päivittyy syksyllä 2019!

Kysy lisätietoja koulutuksesta ja toteutuksesta sähköpostitse uraohjauserko@uef.fi

Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistojen yhteistyössä toteuttama uraohjausosaamista vahvistava erityisasiantuntijakoulutus